Záruka

  • Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky Zákazníkom.
  • Predajca rozhodnne o reklamácii do 30 dní od jej doručenia a dá o tom vedieť emailom alebo telefonicky. Samotné poslanie tovaru na reklamáciu hradí Zákazník. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záručná doba začína plynúť v momente, keď kupujúci prevezme tovar. Reklamácie vybavuje sám predávajúci, stevpsov.sk (kontakt).
 
  • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.
  • Za vzniknutú škodu pri preprave tovaru zodpovedá Dopravca.
  • Reklamačné podmienky v internetovom obchode www.svetpsov.sk sú nedeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.